602 411 463

geodar_bud@wp.pl


Oferta

Wykonujemy następujące usługi geodezyjno – kartograficzne:

 • mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych (zaktualizowane),
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych,
 • mapy numeryczne,
 • opracowania geodezyjne do narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (d. ZUDP),
 • tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy,
 • tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych,
 • wytyczanie reperów roboczych,
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków,
 • inwentaryzacje powykonawcze dróg,
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych,
 • pomiary powierzchni użytkowych obiektów,
 • pomiary niwelacyjne tras ,
 • podziały nieruchomości (mapy z projektowanym podziałem, mapy podziałów rolnych),
 • wznowienia granic nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne),
 • pomiary powierzchni upraw, użytków,
 • mapy do planu zalesienia,
 • inne prace nietypowe,
 • klasyfikacje gruntów,
 • opinie o pochodzeniu gleby,
 • Wykonujemy pomiary certyfikacyjne dla obiektów lekkoatletycznych wg standardów wymaganych przez IAAF oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki. Oferujemy także kompleksowe wsparcie geodezyjne przy realizacji tego typu obiektów.